top of page

TJENESTER OG PRISER

Vi utfører følgende tjenester: 

  • Graving og planering

  • Opparbeidelse av uteområde

  • Opparbeidelse/utvidelse av biloppstillingsplass

  • Drenering

  • Bortkjøring, tilkjøring og forflytting av masser

  • Fjerning av stubber, røtter og hekker osv. 

  • Grøfting

  • Hytteservice

  • Vaktmestertjenester

  • Annen graving etter behov

Vi har konkurransedyktige priser og kan tilby timespris fra kr 1200-  inkl. mva.

Vår oppstartpris (tilkjøring og rigging av maskiner) er fra kr 3750,- inkl. mva. 

Vi tilbyr også fastpris etter avtale. 

Tjenester og priser: Text
bottom of page